Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Szansa na lepsze jutro!

Zapytanie ofertowe nr 39/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Pracownik obsługi biurowej
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
załącznik nr 3 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS
 


Zapytanie ofertowe nr 38/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Pomoc administracyna” na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pomoc administracyjna_Radom
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 


Zapytanie ofertowe nr 37/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Sprzedawca-kasjer_Ostrołęka
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 


Zapytanie ofertowe nr 36/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kasjer-sprzedawca z obsługą komputera i programu do obsługi sprzedaży” wraz z egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym, przygotowującego do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_kasjer_sprzedawca
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 


Zapytanie ofertowe nr 35/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Pracownik obsługi biurowej
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
załącznik nr 3 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS
 


Zapytanie ofertowe nr 34/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kasjer-sprzedawca z obsługą komputera i programu do obsługi sprzedaży” wraz z egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym, przygotowującego do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_kasjer_sprzedawca
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 17.06.2019 r., cena brutto: 2 820,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 13.06.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 88,13.
 3. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 13.06.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 88,13.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekunka dziecięca w żłobku lub klubie dziecięcym do lat 3 na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_opiekunka dziecięca
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 


Zapytanie ofertowe nr 32/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” wraz z egzaminem, przygotowującego do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się


Zapytanie ofertowe nr 31/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” wraz z egzaminem, przygotowującego do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 


Zapytanie ofertowe nr 30/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekunka dziecięca w żłobku lub klubie dziecięcym do lat 3 na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Zapytanie ofertowe nr 28/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


Zapytanie ofertowe nr 27/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kasjer-sprzedawca z obsługą komputera i programu do obsługi sprzedaży” wraz z egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym, przygotowującego do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_kasjer_sprzedawca
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia


Zapytanie ofertowe nr 26/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Stolarz budowlany” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

AKTUALIZACJA
Uprzejmie informujemy, że dokonano zmiany treści zapytania ofertowego dotyczącego Kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia kursu zawodowego „Stolarz budowlany” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”.
 
Zmiana dotyczy liczby osób objętych kursem zawodowym.
Było 10 osób.
Jest 12 osób.
Pozostała treść zapytania ofertowego, w tym załączniki i termin składania ofert nie uległy zmianie.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Stolarz budowlany
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekunka dziecięca w żłobku lub klubie dziecięcym do lat 3 na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Zapytanie ofertowe nr 24/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV” wraz z egzaminem nadającym uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Zapytanie ofertowe nr 23/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 22/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 20/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kucharz” wraz z egzaminem sprawdzającym nabyte podczas kursu kwalifikacje w zawodzie kucharz, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Kucharz
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
Z uwagi na zmianę ścieżki wsparcia dla uczestników skierowanych na kurs będący przedmiotem zamówienia, kurs „Kucharza” nie będzie realizowany.
Postępowanie zostaje zakończone bez wyboru Wykonawcy.
 


Zapytanie ofertowe nr 19/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Zapytanie ofertowe nr 18/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza kotłów CO” wraz 
z egzaminem, przygotowującego do pracy w zawodzie palacz kotłów CO, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik gospodarczy - palacz kotłów CO
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
załącznik nr 3 - Podstawowe informacje

WYNIKI
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 21.03.2019 r., cena brutto: 3 450,00 zł, liczba punktów: 92,75;
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko, oferta wpłynęła: 21.03.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba punktów: 100,00.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 


Zapytanie ofertowe nr 17/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Spawanie blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG – spoiny pachwinowe” wraz z egzaminem sprawdzającym nabyte podczas kursu kwalifikacje zawodowe na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_spawacz TIG
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom, data wpłynięcia oferty 15.03.2019 r., cena brutto: 3 198,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 12.03.2019 r., cena brutto: 3 600,00 zł, liczba przyznanych punktów: 88,83.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 


Zapytanie ofertowe nr 16/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Magazynier z wózkiem jezdniowym
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 
WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Piasta”, ul. Brodowskiego 11, 07-410 Ostrołęka, data wpłynięcia oferty 11.03.19 r., cena 2 370,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów: 100.
 2. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 12.03.2019 r., cena brutto: 3 300,00 zł, liczba przyznanych punktów: 71,82.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Znak” Sp. cywilna, ul. Gen. St. Sochaczewskiego 7, 07-410 Ostrołęka, data wpłynięcia oferty 12.03.19 r., cena 2 600,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów: 91,15.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Piasta”, ul. Brodowskiego 11, 07-410 Ostrołęka. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekunka dziecięca w żłobku lub klubie dziecięcym do lat 3 na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_opiekunka dziecięca
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 
WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka, ul. K.I. Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa, data wpłynięcia oferty 11.03.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 11.03.2019 r., cena brutto: 3 400,00 zł, liczba przyznanych punktów: 94,12.
 3. Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Barbara Dąbrowska, ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, data wpłynięcia oferty 10.03.2019 r., cena brutto: 3 900,00 zł, liczba przyznanych punktów: 82,05.

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka, ul. K.I. Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
 
WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice, data wpłynięcia oferty 05.03.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 11.03.2019 r., cena brutto: 3 600,00 zł, liczba przyznanych punktów: 88,89.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Pracownik obsługi biurowej
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
zał nr 3 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS
 
WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 04.03.2019 r., cena brutto: 3 400,00 zł, liczba przyznanych punktów: 76,47.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 10.03.2019 r., cena brutto: 2 600,00 zł,liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne, ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża, data wpłynięcia oferty 11.03.19 r., cena 2 750,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów 94,55.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe nr 12/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Florysta” na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Florysta
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:
 1. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 01.03.2019 r., cena brutto: 2 800,00 zł, liczba przyznanych punktów: 89,29.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 07.03.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 78,13.
 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu, ul. Perzyny 86, 27-600 Zwoleń, oferta wpłynęła 28.02.2019 r., cena brutto: 2 500,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 4. INFOS Tomasz Żurek, ul. Świętokrzyska 2A/6, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 01.03.2019 r., cena brutto: 2 680,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów: 93,28.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu, ul. Perzyny 86, 27-600 Zwoleń. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 


Zapytanie ofertowe nr 11/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Spawanie blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG – spoiny pachwinowe” wraz z egzaminem sprawdzającym nabyte podczas kursu kwalifikacje zawodowe na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_spawacz TIG
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w celu wyboru Wykonawcy, w postepowaniu powinny wpłynąć co najmniej 2 ważne oferty.
Z uwagi na brak spełnienia powyższego wymogu, Zamawiający kończy postepowanie bez wyboru Wykonawcy.
 


Zapytanie ofertowe nr 10/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kucharz” wraz z egzaminem sprawdzającym nabyte podczas kursu kwalifikacje w zawodzie kucharz, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Kucharz
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 04.03.2019 r., cena brutto: 3 000,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 07.03.2019 r., cena brutto: 3 350,00 zł, liczba przyznanych punktów: 89,55.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 


Zapytanie ofertowe nr 9/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież, data wpłynięcia oferty 04.03.2019 r., cena brutto: 3 000,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 04.03.2019 r., cena brutto: 3 300,00 zł, liczba przyznanych punktów: 90,91.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: IT Consulting Sp. z o.o., ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Florysta” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

WYNIKI
Postępowanie zostaje unieważnione.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Pracownik obsługi biurowej
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
zał nr 3 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

WYNIKI:
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w celu wyboru Wykonawcy, w postepowaniu powinny wpłynąć co najmniej 2 ważne oferty.
Z uwagi na brak spełnienia powyższego wymogu, Zamawiający kończy postepowanie bez wyboru Wykonawcy.
 


Zapytanie ofertowe nr 6/KZ/8229/19 
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Sprzedawca-kasjer_Ostrołęka
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 19.02.2019 r., cena brutto: 2 400,00 zł, liczba przyznanych punktów: 91,67.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 21.02.2019 r., cena brutto: 2 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne, ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża, data wpłynięcia oferty 21.02.19 r., cena 2 350,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów 93,62.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 


Zapytanie ofertowe nr 5/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowaniei przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik obsługi biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Pracownik obsługi biurowej
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
zał nr 3 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 12.02.2019 r., cena brutto: 2 900,00 zł, liczba przyznanych punktów: 89,66.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 13.02.2019 r., cena brutto: 2 600,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka, ul. K.I. Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa oferta wpłynęła: 12.02.2019 r., cena brutto: 3 250,00 zł, liczba przyznanych punktów: 80,00.
 4. Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne, ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża, data wpłynięcia oferty 15.02.19 r., cena 2 850,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów 91,23.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe nr 4/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., cena brutto: 3 199,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 13.02.2019 r., cena brutto: 3 300,00 zł, liczba przyznanych punktów: 96,94.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 3/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” wraz z egzaminem, przygotowującego do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka, ul. K.I. Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa oferta wpłynęła: 12.02.2019 r., cena brutto: 3 250,00 zł, liczba przyznanych punktów: 92,25.
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., cena brutto: 2 998,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 13.02.2019 r., cena brutto: 3 300,00 zł, liczba przyznanych punktów: 90,85.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 2/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Magazynier z wózkiem jezdniowym
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Piasta”, ul. Brodowskiego 11, 07-410 Ostrołęka, data wpłynięcia oferty 06.02.19 r., cena 2 360,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów: 100.
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 04.02.2019 r., cena 2 500,00 zł brutto; liczba przyznanych punktów: 94,40.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Znak” Sp. cywilna, ul. Gen. St. Sochaczewskiego 7, 07-410 Ostrołęka, data wpłynięcia oferty 06.02.19 r., cena 2 700,00 zł brutto, liczba przyznanych punktów: 87,41.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Piasta”, ul. Brodowskiego 11, 07-410 Ostrołęka. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 Zapytanie ofertowe nr 1/KZ/8229/19
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 1. SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój, oferta wpłynęła: 30.01.2019 r., cena brutto: 3 500,00 zł, liczba przyznanych punktów: 91,43.
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice, data wpłynięcia oferty 30.01.2019 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 25.01.2019 r., cena brutto: 3 700,00 zł, liczba przyznanych punktów: 86,47.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 

 Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2018 r. – Kurs „Kasjer-sprzedawca”
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kasjer sprzedawca z obsługą komputera i programu do obsługi sprzedaży” wraz z egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym, przygotowującego do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_kasjer_sprzedawca
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty:
 1. INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło, data wpłynięcia oferty 21.12.2018 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 21.12.2018 r., cena brutto: 3 500,00 zł, liczba przyznanych punktów: 91,43.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2018 r. – Kurs „Kucharz”
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kucharz” wraz z egzaminem sprawdzającym nabyte podczas kursu kwalifikacje w zawodzie kucharz, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_Kucharz
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty:
 1. INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło, data wpłynięcia oferty 21.12.2018 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 2. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 21.12.2018 r., cena brutto: 3 500,00 zł, liczba przyznanych punktów: 91,43.
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.12.2018 r.
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty:
 1. SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój, oferta wpłynęła: 17.12.2018 r., cena brutto: 3 400,00 zł, liczba przyznanych punktów: 94,09.
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom, data wpłynięcia oferty 17.12.2018 r., cena brutto: 3 199,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 17.12.2018 r., cena brutto: 3 700,00 zł, liczba przyznanych punktów: 86,46.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.12.2018 r.
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
1. SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój, oferta wpłynęła: 17.12.2018 r., cena brutto: 3 400,00 zł, liczba przyznanych punktów: 94,09.
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom, data wpłynięcia oferty 17.12.2018 r., cena brutto: 3 199,00 zł, liczba przyznanych punktów: 100,00.
3. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 17.12.2018 r., cena brutto: 3 700,00 zł, liczba przyznanych punktów: 86,46.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12.2018 r.
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” wraz z egzaminem, przygotowującego do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, na rzecz Uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
załącznik nr 3 - Podstawowe informacje

WYNIKI
W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty:
 1. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 12.12.2018 r., cena brutto: 3 600,00 zł, liczba przyznanych punktów: 86,11.
 2. SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój, oferta wpłynęła: 13.12.2018 r., cena brutto: 3 100,00, liczba przyznanych punktów: 100,00.
 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 14.12.2018 r., oferta wpłynęła po terminie i została odrzucona z przyczyn formalnych.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12.2018 r.
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera na poziomie podstawowym wraz egzaminem ECCC/ECDL lub równoważny na poziomie podstawowym na rzecz uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik administracyjno-biurowy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 1. SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój, oferta wpłynęła: 13.12.2018 r;
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 14.12.2018 r., oferta wpłynęła po terminie i została odrzucona z przyczyn formalnych.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w celu wyboru Wykonawcy, w postepowaniu powinny wpłynąć co najmniej 2 ważne oferty.
Z uwagi na brak spełnienia powyższego wymogu, Zamawiający kończy postepowanie bez wyboru Wykonawcy.


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.11.2018 r.
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursów kompetencyjnych: „Pomoc kuchenna” oraz „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pomoc kuchenna i pracownik gospodarczy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI:
W wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty:
a.PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 06.12.2018 r., cena brutto: 2 950,00 zł – Kurs pomoc kuchenna; 2 950,00 zł – Kurs Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych, liczba przyznanych punktów: 88,99.
b.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, data wpłynięcia oferty 06.12.2018 r., cena brutto: 2 650,00 zł – Kurs pomoc kuchenna; 2 600,00 zł – Kurs Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych; liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2018 r.
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursów kompetencyjnych: „Pomoc kuchenna” oraz „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

WYNIKI

W wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, oferta wpłynęła: 26.11.18 r., cena brutto: 2 900,00 zł i 2 850,00 zł.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, postępowanie zostaje zakończone bez wyboru Wykonawcy.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/KZ/8229/18
                                                                                                                         
„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza kotłów CO” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik gospodarczy - palacz kotłów CO
załącznik nr 1 - Podstawowe informacje
załącznik nr 2 - Formularz oferty
załącznik nr 3 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI
 
W wyniku postepowania wpłynęły 2 oferty:
a. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 24.09.18 r., cena brutto: 3 600,00 zł, liczba punktów: 88,89;
b. Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna, oferta wpłynęła: 21.09.18 r., cena brutto: 3 200,00 zł, liczba punktów: 100,00.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego Skarżysko-Kamienna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/KZ/8229/18

„KRAJOWE CENTRUM PRACY” Sp. z o.o., z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_SZANSA_pracownik gospodarczy
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia

WYNIKI
 
W wyniku postepowania wpłynęły 2 oferty:
a. PREME Sp. z o.o., ul. Hallera 22, 07-410 Ostrołęka, oferta wpłynęła: 22.09.18 r., cena brutto: 2 900,00 zł, liczba punktów: 98,28;
b. Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna, oferta wpłynęła: 21.09.18 r., cena brutto: 2 850,00 zł, liczba punktów: 100,00.
 
Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum Kształcenia Zawodowego Skarżysko-Kamienna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.