Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Szansa na lepsze jutro!

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor
Realizatorzy: Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. (Lider), Fundacja United Way Polska (Partner)
Planowany termin realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.06.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 5 143 678,60 zł
Poziom dofinansowania: 95%
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 380 osób oddalonych od rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Podniesienie kompetencji społecznych poprzez realizację wsparcia psychologicznego, obywatelskiego i prawnego, indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo psychospołeczne, animacja lokalna.
2. Aktywizacja zawodowa poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego:
a) osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy;
b) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
(osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi).

W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:
a) staż zawodowy u pracodawców – płatny;
b) kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
c) wsparcie w poszukiwaniu pracy;
d) kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki zawodowej;
e) indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych 
i umiejętności społecznych;
f) grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;
g) animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;
h) współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;
i) stypendium szkoleniowe;
j) stypendium stażowe;
k) zwrot kosztów dojazdu;
l) wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.

Kontakt: szansa@unitedway.pl

FUWP poziom druk