Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Szansa na lepsze jutro!

TWOJA „SZANSA NA LEPSZE JUTRO!”

Uprzejmie informujemy, że w poniższych terminach i pod wskazanymi adresami będzie można złożyć dokumenty rekrutacyjne do projektu „Szansa na lepsze jutro!”. Nasi pracownicy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące udziału w projekcie, a także pomogą wypełnić Formularz rekrutacyjny. 

Serdecznie zapraszamy!
 • 13.03.2018 r., godz. 10.30 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów, powiat kozienicki
 • 08.03.2018 r., godz. 10.30 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gielniowie, Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów, powiat przysuski;
 • 01.02.2018 r., godz. 12.00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, powiat zwoleński;
 • 14.12.2017 r., godz. 11.00-12.00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, powiat radomski;
 • 14.12.2017 r., godz. 12.30-13.30 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku, ul. Zachęt 57, 26-650 Przytyk, powiat radomski;
 • 14.12.2017 r., godz. 14.00-14.45 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzew Kolonia 51, 26-652 Zakrzew, powiat radomski;
 • 18.12.2017 r., godz. 11.00-12.00 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, Górzno 131, 08-404 Górzno, powiat garwoliński;
 • 18.12.2017 r., godz. 13.00-14.00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, powiat garwoliński;


Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników do projektu „Szansa na lepsze jutro!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pierwszy etap rekrutacji będzie prowadzony do 19 stycznia 2018 r.
O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, znajdującej się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);
 2. Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
 3. Jest przypisana do III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;
 4. Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:
 1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 2. Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa
  w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);
 3. Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:
 1. aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy - o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do III profilu pomocy,
 2. aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).
 1. Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:
 1. W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:
 
             1.Work Service S.A. oddział w Radomiu – punkt stacjonarny
              czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
              adres: ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-600 Radom
              godziny przyjmowania zgłoszeń: 10.00 – 14.00

              2.Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny
              czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
              adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa
              tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952
              godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

              3.Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. – punkt stacjonarny
              czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
              adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa; 
              tel.: + 48 508-024-387
              godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00
 1. Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres szansa@unitedway.pl lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Szansa na lepsze jutro!” (liczy się data stempla pocztowego).
 2. W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.
PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZANSA NA LEPSZE JUTRO (10
Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy_SZANSA
Załącznik nr 2_SZANSA
Załącznik nr 3_SZANSAZałącznik nr 5_Deklaracja uczestnictwa w projekcie_SZANSA
Załącznik nr 4_SZANSA
Załącznik nr 5_Deklaracja uczestnictwa w projekcie_SZANSA
Załącznik nr 6_Wykaz gmin_SZANSA