Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wejdź na Rynek pracy z POWERem

Projekt jest realizowany w okresie:  01.01.2019r.- 30.06.2020r.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowany jest przez Krajowe Centrum Pracy z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej Liderem Projektu) w partnerstwie z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca z  siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Partnerem Projektu).

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 1500 osób w wieku 15-29l. z terenu całej Polski, należące do gr. NEET, tj. osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy) poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, wyposażając ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie umożliwiające trwałą zmianę sytuacji społeczno-zawodowej do 30.06.2020 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu – Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 3 lok. U6
00-132 Warszawa
tel. 508-024-574, e-mail: bernard.wroblewski@krajowecentrumpracy.pl
Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)– w godz. 8.00-16.00.

W celu przystąpienia do projektu prosimy o zapoznanie się z dokumentami zawartymi poniżej, w tym przede wszystkim z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin projektu
Załącznik 3 do Regulaminu Projektu
Formularz zgłoszeniowy
Ulotka
Poster
ulotka
down banner