Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Rozeznanie rynku - kontrola usług rozwojowych

24.11.2021

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Monitoring jakości usług rozwojowych w projekcie nr POWR.02.21.00-00-RW88/21 pt. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr Sektora Komunikacja Marketingowa” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w procedurze rozeznania rynku, przez Zamawiającego niebędącego zamawiającym w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie oferty w terminie do 30 listopada 2021 r. do godz. 24.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sebastian.kowalski-paszko@krajowecentrumpracy.pl . W temacie e-maila proszę podać „Monitoring jakości usług rozwojowych w projekcie nr POWR.02.21.00-00-RW88/21”.


ZAŁĄCZNIKI
ZAPYTANIE O CENĘ_v2
Z 1 formularz CENOWY_v2
Z 2 oświadczenie RODO_v2
z 3 UMOWA monitoring_v2