Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Liderzy zmiany!

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor


11.12.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione mobilne punkty przyjmowania zgłoszeń w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Liderzy zmiany!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle, adres: Targowa 4, 07-420 Kadzidło, telefon: 29 761 89 34;
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie – Borkach, adres: Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, telefon: 29 764 78 75;
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, adres: Generała Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka, telefon: 29 764 41 30.
Punkty przyjmowania zgłoszeń są czynne w godzinach pracy urzędu.01.11.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu „Liderzy zmiany!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie listopad 2017 r. – wrzesień 2018 r., a pierwszy etap rekrutacji potrwa do końca grudnia 2017 r.

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

O udział w projekcie może ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 
 1. Są mieszkańcami gminy na terenie województwa mazowieckiego;
 2. Są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
 3. Nie uczestniczą równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Działania projektowe są kierowane zwłaszcza do niżej wymienionej grupy osób:
 
 1. Osoby przypisane do III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;
 2. Osoby korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że wsparcie nie będzie powielało działań, które otrzymują lub otrzymywali w ramach działań towarzyszących z POPŻ;
 3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 4. Osoby zamieszkujące obszar poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim Barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego – zgodnie z wykazem gmin (załącznik 6 do Regulaminu);
 5. Kobiety;
 6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż dostępnych miejsc w Projekcie dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
 
Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 120 rodzin (254 osób dorosłych i 196 dzieci, łącznie 450 osób)

Szczegóły dotyczące naboru uczestników znajdują się w zakładce „REKRUTACJA” 

plakat