Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Akcja aktywizacja


loga mazowsze
Realizatorzy: Fundacja United Way Polska (Lider), Industry Personnel Services Sp. z o.o. (Partner)
Planowany termin realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.08.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 2 706 782,60 zł
Poziom dofinansowania: 95%
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
 
Celem projektu jest włączenie społeczne 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Podniesienie kompetencji społecznych poprzez realizację wsparcia psychologicznego, obywatelskiego i prawnego, indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo psychospołeczne, animacja lokalna.
2. Aktywizacja zawodowa poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
 
Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego:
a) osoby bezrobotne;
b) osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczone społecznie;
c) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi).
 
W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:
a) staż zawodowy u pracodawców – płatny;
b) kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
c) wsparcie w poszukiwaniu pracy;
d) kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki zawodowej;
e) indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
f) grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;
g) animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;
h) współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;
i) stypendium szkoleniowe;
j) stypendium stażowe;
k) zwrot kosztów dojazdu;
l) wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.
 
Kontakt: akcjaaktywizacja@unitedway.pl 

FUWP poziom druk