Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka.

FE
FE
Tytuł projektu: Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka. Profesjonalizacja świadczenia usług opieki nad osobami starszymi oraz standaryzacja działań opiekunów osób starszych.
Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2017-10-31
Obszar realizacji projektu: Cała Polska
Nazwa wnioskodawcy: ANTAL Sp. z o.o.
Partner: Logistikverbund Westmecklenburg
Dofinansowanie projektu z UE: 244 073,58 zł
 
 
Celem głównym projektu jest profesjonalizacja świadczenia usług przez podmioty działające w obszarze opieki nad osobami starszymi poprzez standaryzację działań 40 opiekunów (39K i 1M) dzięki transferowi nowych rozwiązań i ich zaadoptowanie oraz wdrożenie we wskazanym obszarze w okresie od 01.03.2017 do 31.10.2017 r.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:
- nawiązanie współpracy ponadnarodowej oraz utworzenie sieci współpracy podmiotów działających w zbliżonych obszarach tematycznych,
- wymianę doświadczeń, informacji, dobrych praktyk oraz wzajemne uczenie się w obszarze świadczenia usług opieki nad osobami starszymi,
- opracowanie poradnika zawierającego opis sposobu rekrutacji opiekunów osób starszych, standardów pracy opiekunów wraz z programami szkoleniowymi dla tych osób, praktycznymi wskazówkami oraz instrukcją i rekomendacjami,
- wdrożenie wypracowanych rozwiązań do praktyki przez Partnera Krajowego,
- szkolenie dla 40 opiekunów oraz 10 pracowników zajmujących się rekrutacją i obsługą opiekunów osób starszych.
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności realizacji działań prowadzonych przez Partnera Krajowego w obszarze usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań będących efektem współpracy z partnerem zagranicznym. Opracowany produkt współpracy ponadnarodowej (poradnik wraz z instrukcją i rekomendacjami) będzie stanowić nowatorskie, holistyczne podejście w przedmiotowym zakresie. W chwili obecnej nie ma w Polsce takiego produktu, który w sposób kompleksowy zajmowałby się tematyką profesjonalizacji i standaryzacji pracy opiekunów. Istotą wypracowanego produktu, oprócz wspomnianego kompleksowego, holistycznego podejścia, będzie jego uniwersalny charakter, możliwość łatwiej i szybkiej implementacji, dalszego upowszechniania, etc. Struktura poradnika zostanie opracowana w taki sposób, aby każdy zainteresowany wdrożeniem wypracowanych rozwiązań podmiot (nie tylko Beneficjent) mógł tego dokonać niezależnie od czasu i zakresu prowadzonej działalności (poradnik będzie składał się z 3 głównych elementów dotyczących rekrutacji, szkoleń oraz standardów pracy opiekunów).
Wypracowanie nowych, wysoko jakościowych rozwiązań nie byłoby możliwe bez współpracy z Partnerem zagranicznym, z uwagi na ciągłe relatywnie niskie doświadczenie Beneficjenta i generalnie Polski w obszarze merytorycznym projektu. Ponadnarodowy charakter projektu stanowi jego główną wartość dodaną z uwagi na możliwość wykorzystania sprawdzonych niemieckich rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
 

W dniach 12 - 13 czerwca 2017r. we Wrocławiu zrealizowaliśmy warsztaty ekspercie dot. standardów kształcenia opiekunów osób starszych. 
Był to drugi etap projektu Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka. Profesjonalizacja świadczenia usług opieki nad osobami starszymi oraz standaryzacja działań opiekunów osób starszych.
W warsztatach, oprócz przedstawicieli Antal Sp. z o.o. oraz Logistikverbund Westmecklenburg - realizatorów projektu, uczestniczyli również eksperci zewnętrzni:
- Pani Małgorzata Niemkiewicz, Dr nauk społecznych, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
- Pani Magdalena Olaczek, Dyrektor Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. ks Jana Schneidera w Malczycach – placówka przeznaczona dla osób w podeszłym wieku.
- Pani Lucyna Myśków, Pielęgniarka dyplomowana. W roku 1987 ukończyła 5-letnie liceum medyczne w Brzegu.
- Pan Bartosz Mikołajczyk, Prezes Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl, współtwórca pierwszego portalu poświęconego temu zawodowi. Organizator dorocznych ogólnopolskich konferencji dla opiekunów medycznych. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne dla tej grupy zawodowej.

Warsztaty realizowały następujące cele:

WYBÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH PRZEDSTAWIAJĄCYCH STANDARDY W NIEMCZECH

WSTĘPNE OKREŚLENIE SYSTEMU REKRUTACYJNEGO UŁATWIAJĄCEGO DOPASOWANIE KANDYDATÓW DO OCZEKIWAŃ W NIEMCZECH

DOPASOWANIE TEMATÓW SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW Z POLSKI UWZGLĘDNIAJĄC NIEMIECKIE STANDARDY

Określenie grup tematów szkoleń uzupełniających dla kandydatów na opiekunów do osób starszych: pielęgniarki, opiekunowie medyczni, opiekunowie osób starszych

Określenie bloków tematycznych poradnika
 

Rozpoczynamy otwarty nabór na szkolenia dla osób świadczących usługi opieki na rzecz osób starszych, współpracujące na co dzień z Projektodawcą oraz osoby, które chcą takowe usługi świadczyć we współpracy z Projektodawcą w ramach projektu pn. „Wykwalifikowany Opiekun – fachowa opieka. Profesjonalizacja świadczenia usług opieki nad osobami starszymi oraz standaryzacja działań opiekunów osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie usług świadczonych na rzecz osób starszych w oparciu o opracowany we współpracy z niemieckim Partnerem Logistikverbund Westmecklenburg poradnik zawierający praktyczne rozwiązania i dobre praktyki w ww. obszarze, które zostały zaadoptowane na potrzeby Partnera krajowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły, maksymalnie do 20.10 do godz. 16 lub do wyczerpania miejsc na szkolenia.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany po etapie profilowania uczestników. 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny

Aktualizacja z dnia 17.10.2017:
Poradnik Wykwalifikowany Opiekun