Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego (II edycja)

Okres realizacji 01.01.2017-30.06.2018

II edycja Projektu "Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego", realizowanego w ramach Działania 6.5 RPO WZ (nr umowy RPZP.06.05.00-32-K110/16-00, podpisana 11.01.2017 r.).

Niniejszy projekt skierowany będzie do 100 biernych zawodowo uczestników, powyżej 29 roku życia, wyłącznie z terenów gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączeniawojewództwa zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy przystąpiły do projektu. 100% grupy docelowej będą to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa wyżej wymienionych 100 uczestników i uzyskanie zatrudnienia w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej 40 spośród ww. osób. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez identyfikację indywidualnych potrzeb każdego z uczestnika i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, zakończoną przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe - Doradca Zawodowy
Zapytanie ofertowe - Pośrednik Pracy
Załączniki - Doradca Zawodowy
Załączniki - Pośrednik Pracy