Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Projekt „Realizacja usługi świadczenia działań aktywizacyjnych dla 800 osób długotrwale bezrobotnych w województwie świętokrzyskim”.

Realizowany na podstawie rozdziału 13 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowany ze środków Funduszu Pracy, o których mowa w art.109 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia.
Działania skierowane do łącznie 800 osób długotrwale bezrobotnych na terenie trzech powiatów:
  1. Powiat sandomierski- 300 osób,
  2. Powiat staszowski- 250 osób,
  3. Powiat włoszczowski- 250 osób. 
Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi na rzecz 800 osób skierowanych przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy  w zakresie realizacji działań aktywizacyjnych mających na celu doprowadzenie do podjęcia i utrzymania przez osoby bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.
 
Projekt na terenie województwa świętokrzyskiego był realizowany w okresie od dnia
24 marca 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

 
Rezultaty:

Realizator osiągnął w województwie świętokrzyskim następujący wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej 54,38% oraz utrzymania w zatrudnieniu 43,91%.  W rozbiciu na poszczególne powiaty w/w wskaźniki prezentowały się następująco:
  1. Sandomierski (skuteczność zatrudnieniowa: 50,67%, utrzymanie w zatrudnieniu: 43,42%)
  2. Staszowski (skuteczność zatrudnieniowa: 57,20%, utrzymanie w zatrudnieniu: 52,45%),
  3. Włoszczowski (skuteczność zatrudnieniowa: 56%, utrzymanie w zatrudnieniu: 35,71%), 
W trakcie działań aktywizacyjnych klienci podejmowali pracę w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Łącznie 435 Klientów  podjęło zatrudnienie zgodnie z definicją projektową, spośród nich 152 pracowało w oparciu o umowę o pracę, 203 pracowało w oparciu o umowę zlecenie oraz 80 osób założyło własną działalność gospodarczą. 
 
 
  Włoszczowa Staszów Sandomierz
Umowa o pracę 40 60 52
Umowa zlecenie 73 57 73
Działalność gospodarcza 27 26 27
Razem 140 osób 143 osoby 152 osoby

 
Poniżej tabela przedstawiająca podział ze względu na rodzaj zatrudnienia powyżej 90 i 180 dniu:
 
  Staszów Sandomierz Włoszczowa
umowy o pracę osoby które przepracowały 90 dni 42 32 17
osoby które przepracowały 180 dni 26 24 13
umowy zlecenie osoby które przepracowały 90 dni 8 7 7
osoby które przepracowały 180 dni 4 2 4
działalność gospodarcza osoby które przepracowały 90 dni 25 27 26
osoby które przepracowały 180 dni 24 27 26