Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt „Efektywny powrót na rynek pracy w województwie lubelskim” Realizowany w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa z RPO WL na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 150 uczestników, w których 83 osoby to kobiety i 67 mężczyźni w wieku 30 lat i więcej z terenu całego województwa. Osoby te muszą być powyżej 30 roku życia należeć do grupy osób długotrwale bezrobotnych zaliczanych do I lub II profilu pomocy.
W ramach zadań projektowych uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje, stypendiów szkoleniowych, stypendiów stażowych, pośrednictwa pracy.    
aktywizacja zawodowa
Biuro Punkt Wsparcia Bezrobotnych: ul. Sikorskiego 2, Kraśnik
Kierownik projektu: Katarzyna Słowińska
Kontakt: 572 722 336,
E-mail: katarzyna.slowinska@ipsdotacje.pl

Rozeznanie Rynku dotyczące przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich w województwie lubelskim:

rozeznanie rynku badan lekarskichRozeznanie Rynku

Zasada konkurencyjności - dotyczy  zorganizowania i przeprowadzenia kursu: „Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych” dla grupy 10-15 uczestników projektu.


Zapytanie ofertowe - Opiekun osób starszych
załącznik nr 1 - Formularz oferty
załącznik nr 2 - Wykaz osób do realizacji zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Industry Personnel Services sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 66, 53 – 413 Wrocław, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla grupy 10-15 uczestników, wybrana została oferta Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak z ceną 1 119,60 zł za 1 uczestnika.
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 06/RPOIPS/2017 w projekcie „Efektywny powrót na rynek pracy w województwie lubelskim”, nr umowy: RPLU.09.01.00-06-0122/15-00.

Informacja o wyniku postępowania
Aktualizacja informacji o wyniku postępowania - postępowanie unieważnione (15.12.2017)
Informacja o unieważnieniu postępowania