Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Podhalańska Akademia Sukcesu

Realizatorzy
Zapraszamy osoby w wieku 15-29 roku życia do udziału w projekcie pn.

„Podhalańska Akademia Sukcesu”

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Okres realizacji: 01.03.2018 - 30.04.2020

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET, bierne zawodowo zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:
 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania),
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnych środków rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu odbywa się od 01 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.
Informujemy także, iż rekrutacja odbywa się na wszystkie formy wsparcia.
O zakończeniu rekrutacji poinformujemy w odrębnym komunikacie.


Po zakończeniu udziału w projekcie:
 • co najmniej 17% osób niepełnosprawnych podejmie pracę;
 • co najmniej 48% osób o niskich kwalifikacjach podejmie pracę;
 • co najmniej 43% z osób, które nie kwalifikują się do żadnej z powyżej wymienionych grup podejmie pracę.

Biuro:
ul. Sokoła 8/5
34-400 Nowy Targ
(I piętro)
Godziny otwarcia: 08:00 - 16:00
Kontakt:
Anita Jarząbek
Tel: 572 722 353
E-mail: anita.jarzabek@krajowecentrumpracy.pl


Do pobrania:
Plakat

1_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-1
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
Zbiorcze oświadczenie Podhalańska Akademia Sukcesu
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu RODO WUP
Wzór biznesplanu
Bezzwrotne wsparcie na założenie Działalności Gospodarczej

HARMONOGRAMY:

PAS HARMONIGRAM FORM WSPARCIA STYCZEŃ 2019
Harmonogram wsparcia Indywidulane doradztwo
Harmonogram Szkolenia z zakresu Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Realizatorzy
Aktualizacja dnia: 11.01.2019 r.