Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Podhalańska Akademia Sukcesu

Realizatorzy
INFORMACJE
Informujemy, iż  od dnia 03.06.2019r. biuro zostaje przeniesione do nowej siedziby - ul. Sokoła 4/3 w Nowym Targu.
Informujemy, iż od dnia 01 sierpnia 2019 roku dostępny jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – ul Królowej Jadwigi 60, 34-400 Nowy Targ.
 
Zapraszamy osoby w wieku 15-29 roku życia do udziału w projekcie pn.
„Podhalańska Akademia Sukcesu”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018 - 31.07.2020

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET, bierne zawodowo zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także
  • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu  została przedłużona, i odbywać się będzie do dnia 31 października 2019 roku.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż  zakończona została rekrutacja w ramach Zadania 6 – Bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej połączone z doradztwem.

Po zakończeniu udziału w projekcie:
  • co najmniej 17% osób niepełnosprawnych podejmie pracę;
  • co najmniej 48% osób o niskich kwalifikacjach podejmie pracę;
  • co najmniej 43% z osób, które nie kwalifikują się do żadnej z powyżej wymienionych grup podejmie pracę.

Biuro:
ul. Sokoła 4/3
34-400 Nowy Targ
(I piętro)
Godziny otwarcia: 08:00 - 16:00

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z pełnym dostępem dla osób
z niepełnosprawnością ruchową

Ul Królowej Jadwigi 60
(Budynek Instytutu Szkoleniowego Kalata)
34-400 Nowy Targ
Czynny w dniach:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Kontakt:
Anita Jarząbek
Tel: 572 722 353
E-mail: 
Anita.Jarzabek@krajowecentrumpracy.pl
Rafał Blatkiewicz – Pośrednik Pracy
Tel. 572 722 353
E-mail: Rafal.Blatkiewicz@krajowecentrumpracy.pl
FB:
https://web.facebook.com/PodhalanskaAkademiaSukcesu/

 
 

Do pobrania:
Plakat
1_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-1
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
Zbiorcze oświadczenie Podhalańska Akademia Sukcesu
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu RODO WUP

HARMONOGRAMY:

Harmonogram wsparcia szkolenie indywidulane 1
Harmonogram wsparcia szkolenie indywidualne 2
Harmonogramy wsparcia staże 3 msc
Harmonogramy wsparcia staże 6 msc


 
Realizatorzy
Aktualizacja dnia: 06.12.2019 r.