Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Podhalańska Akademia Sukcesu

Realizatorzy
INFORMACJE

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 roku życia do udziału w projekcie pn.
„Podhalańska Akademia Sukcesu”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018 - 31.12.2020

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET, bierne zawodowo zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także
  • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu  została zakończona.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż  zakończona została rekrutacja w ramach Zadania 6 – Bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej połączone z doradztwem.

Po zakończeniu udziału w projekcie:
  • co najmniej 17% osób niepełnosprawnych podejmie pracę;
  • co najmniej 48% osób o niskich kwalifikacjach podejmie pracę;
  • co najmniej 43% z osób, które nie kwalifikują się do żadnej z powyżej wymienionych grup podejmie pracę.

Biuro:
ul. Sokoła 4/3
34-400 Nowy Targ
(I piętro)
Godziny otwarcia: 08:00 - 16:00

34-400 Nowy Targ
Czynny w dniach:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Kontakt:
Anita Jarząbek
Tel: 572 722 353
E-mail: 
Anita.Jarzabek@krajowecentrumpracy.pl
Rafał Blatkiewicz – Pośrednik Pracy
Tel. 572 722 353
E-mail: Rafal.Blatkiewicz@krajowecentrumpracy.pl
FB:
https://web.facebook.com/PodhalanskaAkademiaSukcesu/

 
 

Do pobrania:
Plakat
1_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-1
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
Zbiorcze oświadczenie Podhalańska Akademia Sukcesu
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu RODO WUP

HARMONOGRAMY:


Harmonogram wsparcia szkolenie 1
Harmonogram wsparcia szkolenie
Harmonogramy wsparcia - STAŻ 3 miesiące
 
Realizatorzy
Aktualizacja dnia: 26.10.2020